2017-ci ildə Azərbaycanda İnsan Hüquqlarına Dair Hesabat

Konstitusiyaya əsasən Azərbaycan prezident üsuli-idarəsi olan respublikadır. HESABATINI YÜKLƏ