Birləşmiş Ştaların ATƏT-dəki Missiyasının 11 aprel prezident seçkilərinə dair bəyanatı

19 april 2018

 Müvəqqəti İşlər Vəkili Harri Kamian tərəfindən oxunan bəyanat

Birləşmiş Ştatlar Prezident Əliyev və azərbaycan xalqı ilə demokratiya və insan haqları, fundamental azadlıqlara hörmət, iqtisadi islahatlara və firavanlığa dəstək, və terrorçuluğa qarşı mübarizə kimi məsələlərdə daxil olmaqla müxtəlif səpkidə təmsil olunan sahələrdə işləməyə hazırdır. Biz həmçinin ATƏT-in Minsk Qrupu ilə davamlı fəaliyyət göstərərək Dağlıq Qarabağ münagişəsinin dinc həllinin tapilmasınada dəstək verməyə hazırıq.

 Birləşmiş Ştatlar ATƏT-in seçkilərin müşahidəçiləri aprelin 11 bəyan olunan ilkin qiymətləndirilmə ilə razıdır. İlkin hesabat məhdud siyasi mühit, fundamental prinsiplərin məhdudlaşdırılması, və rəqabət şəraitinin olmaması kimi bir sıra nöqsanları qeyd etmişdir.

 Seçkilərin təşkilatı yaxşı təşkil və təmin olunduğu vaxtda ATƏT-in  olunması müşahidəçiləri seçki prosesininin geniş şəkildə pozulması hallarını, şffaflığın olmamasını, və seçki bulletenlərinin saxtalaşdırılması kimi çoxsaylı ciddi pozuntuları qeyd etmişdirlər. Biz Azərbaycan hökumətinin sözügedən məsələlərin ünvanlanmasına çağırırıq.  

 Çox sağ olun cənab Sədr.