İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramı

:::::::: QIŞ-YAZ LAYİHƏ MÜSABİQƏSİ 2018 ::::::::

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı Səfirliyi yerli icmaların inkişafı və inklüziv tərəqqini artırmaq məqsədilə icma quruculuğu üçün təşəbbüslərə dəstək proqramına sənəd qəbulu elan edir. Bu proqram kiçik layihələrə dəstək əsasında Azərbaycanda firavanlıq və rifahın yaxşılaşdırılması üçün ictimai təşkilatların inkişafı və yeni fərdi təşəbbüslərə xidmət edən dəyərlərin genişlənməsinə yardım edir.

Layihələrin ümumi məbləği 24,000 ABŞ dollarından çox olmamalıdır və layihə Azərbaycandakı gəlir güdməyən qeyri-hökümət təşkilatları (QHT) və assosiyasiyaları, icma əsaslı təşkilatlar (İƏT) və fərdi vətəndaşlar üçün keçərlidir.

Ərizələr 16 mart 2018-ci il tarixinə qədər təqdim edilə bilər.

 

Hansı layihələr maliyyələşdirilə bilər?

Müsabiqədə açıq, tolerant və inklüziv cəmiyyətin yaradılmasına, icmaların çox-şaxəli inkişafına və iqtisadi yüksəlişə yönəlmiş innovativ icma quruculuğu təşəbbüslərinə dair təfərrüatlı təkliflər iştirak edə bilər. İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramı aşağıdakı mövzuları əhatə edəcək:

 • İcmalarda tolerant and çoxşaxəli dünyabaxışlarının inkişafı və zorakılığa çağıran mesajların qarşısının alınması;
 • Sahibkarlara, xüsusilə də qadınların və gənclərin iqtisadi imkanlarının və potensiallarının artırılmasına dəstək;
 • Qadınların hüquq bərabərliyi naminə müvəkkillik işi;
 • Məhdud imkanlı əhali qruplarının inkişafı və onların problemlərini səsləndirmək üçün imkanların yaradılması vasitəsilə müvəkkillik işi;
 • Gənclərin növbəti nəsl liderlərinə çevrilməsi üçün tərəqqi imkanlarının yaradılması;

Necə müraciət etməli?

Doldurulmuş ərizə formasını və digər tələb olunan sənədləri BakuCommunBuildInit@state.gov elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.

——————————————————————————————

ƏRİZƏ FORMASI

BÜDCƏ FORMASI

——————————————————————————————

Layihə təklifini gondərdikdə bu ünvandan avtomatik təsdiq alacaqsınız. Xahiş edirik yuxarıdakı düymələri basaraq ərizə formasını və onun doldurulmasına dair tələb və qaydaları yükləyin. Nəzərdə saxlayın ki, hər bir təşkilata və ya fərdə öz layihəsini təqdim etmək üçün proqramın tövsiyyə edilən ərizə formasından istifadə edilməyi məsləhət görülür. Layihələr İNGİLİS dilində təqdim olunmalıdır. Ərizələrin doldurulmasına dair qoyulmuş minimum tələblərə riayət etməyən təşkilatın və ya fərdin layihəsinə baxılmayacaq.

Hədəf qrupları:

 • Qaçqın və məcburi köçkün qrupları;
 • Qadınlar və qızlar;
 • Əlliliyi olan əhali qrupları;
 • Gənclər.

Müraciət edənlər aşağıdakı sənədlərin və imkanların mövcüdluğunu sübut etməyə hazır olmalıdırlar:

 • Vergi Ödəyicisinin Eyniləşdirmə Nömrəsi və bank hesabının;
 • Təqdim olunmuş layihəni həyata keçirmək üçün kifayət qədər inzibati, maliyyə və texniki imkanlarının;
 • Bundan əvvəl donorlarla uğurlu işin aparılmasını.

İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramı aşağıda göstərilən növ layihələrə maliyyə ayırmayacaqdır:

― Maliyyə vəsaitlərinin cəlb edilməsinə yönəldilmiş (fandreyzinq) kampaniyalar;
― Humanitar yardımlar;
― Elmi tədqiqatlar;
― Budcəsi 24,000 ABŞ dollarından artıq və icra müddəti bir ildən artıq olan layihələr;
― Başqa təşkilat tərəfindən artıq icra edilən fəaliyyətləri təkrarlayan layihələr;
― Gəlir gətirən fəaliyyətlə məşğul olan kommersiya təşkilatları tərəfindən təqdim edilən layihələr;
― Siyasi fəaliyyətləri dəstəkləyən layihələr.

 

Təqdim olunacaq ərizəzələr Bakıdakı ABŞ Səfirliyinin ABŞ Hökumətinin Agentliklərinin nümayəndələrindən və mütəxəssislərindən ibarət Qiymətləndirmə Komitəsi tərəfindən nəzərdən keçiriləcəkdir.  Komitə tələblərə uyğun gələn layihələri nəzərdən keçirmək üçün mütəmadi olaraq görüşəcəkdir. Layihələrin qəbulu üçün vaxt bitdikdən sonra Komitə qiymətləndirmə prosesinə üç aya qədər vaxt sərf edə bilər.  Qiymətləndirmə zamanı müraciət etmiş təşkilatlardan və fərdlərdən bəziləri müsahibə üçün dəvət oluna bilər. Təqdim olunan layihələrin sayının maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulan layihə miqdarından daha çox olacağını nəzərə almağınızı xahiş edirik. Təəssüf ki, bütün keyfiyyətli layihələrə maliyyə ayırmaq mümkün olmayacaqdır.

Təqdim olunmuş qrant təkliflərini qiymətləndirmək üçün İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramı aşağıdakı meyarlardan istifadə edəcək:

 • Təklif təşkilatın və ya fərdin bu layihəni həyata keçirmək üçün kifayət qədər səriştəyə, bacarıqlara və insan resurslarına malik olduğunu nümayiş etdirməlidir;
 • Təşkilat və ya fərd layihənin ünvanlamaq istədiyi əsas problemi tam anladığını və əlavə ümumiləşdirmələrdən istifadə etmədən onu ifadə etmək bacarığını nümayiş etdirməlidir;
 • Təşkilat və ya fərd layihəni hazırlayarkən müvafiq ədəbiyyata müraciət etməli, ekspertlər və potensial tərəfdaş təşkilatlarla məsləhətləşməlidir;
 • Təşkilat və ya fərd layihənin nailiyyət və nəticələrini artıran müvafiq faydalananlar və ya hədəf qrupunu müəyyən etməli, və layihə aydın məqsədə və həyata keçirilə bilən fəaliyyət sahəsinə malik olmalıdır;
 • Layihənin ideya və yanaşması yeni olmalı, layihə üzrə təklif edilən fəaliyyətlər isə konkret və ətraflı olmaqla yanaşı, məqsədəuyğun iş planı ilə əsaslandırılmalıdır;
 • Layihənin büdcəsi düzgün tərtib edilmiş, ətraflı və əsaslandırılmış olmalıdır. Layihələr “qarışıq (müxtəlif) xərcləri” əks etdirən büdcə maddələrinə malik olmamalıdır. Əyləncə və alkoqollu içki xərcləri büdcəyə daxil edilməməlidir. Təqdim olunmuş layihə büdcəsi təşkilatın və ya fərdin təxmini büdcə hesablarını əks etdirmək əvəzinə, layihə çərçivəsində olan faktiki xərcləri planlaşdırmağa və onları araşdırmağa vaxt sərf etmiş olduğunu nümayiş etdirməlidir;
 • Təşkilat və ya fərd, layihənin həyata keçirilmə mərhələsində layihə nəticələrini konkret kəmiyyət və keyfiyyət yönümlü qiymətləndirmə alətlərindən istifadə etməklə necə qiymətləndirəcəyini və ölçəcəyini aydın ifadə etməlidir;
 • Layihə təklifi, layihə başa çatdıqdan sonra qazanılmış nəticələrin yüksək davamlılığını təmin etmək üçün istifadə olunacaq yanaşmanın aydın təsvirini əks etdirməlidir.