İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramı

Maliyyələşmə imkanının adı:                      İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramı
Ərizələrin təqdim edilməsinin son tarixi:     10 aprel 2021-cu il
Mövcud ümumi məbləğ:                                $185,000 ABŞ dolları

 

PROQRAMIN TƏSVİRİ

Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı Səfirliyi yerli icmaların inkişafı və inklüziv tərəqqini artırmaq məqsədilə icma quruculuğu üçün təşəbbüslərə dəstək proqramına sənəd qəbulu elan edir. Proqram ictimai təşkilatların inkişafına tövhə verən dəyərlərin genişlənməsinə xidmət edən kiçik layihələri maliyyələşdirir. Proqram həmçinin Azərbaycanda firavanlıq və rifahın yaxşılaşdırılması məqsədilə yeni fərdi təşəbbüsləri də dəstəkləyir.  Müsabiqədə açıq, tolerant və inklüziv cəmiyyətin yaradılmasına, icmaların çox-şaxəli inkişafına və iqtisadi yüksəlişə yönəlmiş innovativ icma quruculuğu təşəbbüslərinə dair təfərrüatlı təkliflər iştirak edə bilər. İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramı aşağıdakı mövzuları əhatə edəcək:

 • Gənclərin növbəti nəsl liderlərinə çevrilməsinə yardım üçün tərəqqi imkanlarının gücləndirilməsi proqramları;
 • İctimai iştirakı, könüllülüyü və icma assosiasiyalarını inkişaf etdirən layihə və platformalar vasitəsilə güclü icmaların qurulması;
 • İcmalarda tolerant, multikultural, müxtəlif çoxşaxəli dünyabaxışlarının inkişafı və zorakılığa çağıran mesajların qarşısının alınması;
 • Məhdud imkanlı əhali qruplarının inkişafı, onlara hüquqi yardımın göstərilməsi və onların problemlərinə diqqət çəkmək üçün layihələr də daxil olmaqla, imkanların yaradılması üçün səylərin göstərilməsi;
 • Sahibkarlara, xüsusilə də qadınların və gənclərin iqtisadi imkanlarının və potensiallarının artırılmasına dəstək;
 • İctimai institutların qurulması və sosial iqtisadi inkişafın genişlənməsində rolunun yüksəldilməsi üçün vətəndaş cəmiyyətinin gücləndirilməsi;
 • Icma əsaslı layihələr və ətraf mühitin qorunması üçün müvəkkillik işi vasitəsilə gələcək nəsli ətraf mühitin qorunmasına təlqin etmək.

İştirakçılar və auditoriya:

Potensial layihələr üçün nəzərdə tutulan hədəf qruplarına qaçqın və məcburi köçkünlər daxil olmaqla məhdud imkanlı icmalar, qadın və qızlar, əlilliyi olan şəxslər və gənclər daxildir.

 

FEDERAL MALİYYƏ VƏSAİTİNƏ DAİR MƏLUMAT

 

İcra müddətinin uzunluğu: ən çoxu 12 ay

Təqdim olunan maliyyə vəsaitlərinin sayı: mövcud pul vəsaitlərinə görə orta hesabla 10-12 qədər maliyyə vəsaiti

Vəsaitin məbləği: vəsaitlər minimum 5,000 ABŞ dollarından maksimum 24,000 ABŞ dollarına qədər dəyişə bilər.

Maliyyələşmə növü: FY 20/FY 21 AEECA maliyəsi

Proqramın nəzərdə tutulan başlanğıc tarixi: may 2021-ci il

 

Bu bildiriş maliyyələşmənin mövcud olduğuna əsaslanır.

 

Maliyyələşmə vasitəsinin növü: Maliyyə vəsaiti

 

Proqramın icra dövrü: Təklif olunan proqramlar 12 ay və ya daha az müddətdə tamamlanmalıdır.

 

İŞTİRAK SƏLAHİYYƏTİNƏ DAİR MƏLUMAT

Sənədlər müvafiq təcrübəyə malik olan Azərbaycan qurumları tərəfindən təqdim olunur. Bu təcrübə təklifdə sənədlərlə sübut edilməlidir. İştirak səlahiyyəti olan şəxslər aşağıdakılardır: qeyri-hökümət təşkilatları (QHT) və assosiyasiyaları, icma əsaslı təşkilatlar (İƏT) və fərdi vətəndaşlar. Maliyyə və proqram tələblərinin şərtlərinə əməl etməmiş əvvəlki federal maliyyə vəsaiti alıcıları müraciət edə bilməzlər. Ərizəçi bütün tətbiq olunan şərtlərə, tələblərə və İdarəetmə və Büdcə Ofisinin təlimat və tələblərinə əməl etmək məsuliyyəti daşıyır. Qeyri-uyğunluğa yol verdikləri aşkar edilən təşkilatlar, maliyyələşdirilmə üçün seçildikləri təqdirdə, maliyyələşdirilmə üçün müvafiq hesab edilməyə və ya yüksək riskli təşkilatlar hesab edilə bilərlər.

 1. Xərclərin bölüşdürülməsi və ya uyğunlaşdırma

Xərclərin bölüşdürülməsi məcburi olmasa da, ərizəçilərdən təklif olunan layihə büdcəsinə öz töhfələrini daxil etmələri xahiş olunur, bu töhfə qeyri-nağd pul şəklində ola bilər (avadanlıq, işçi qüvvəsi, proqram materialları və s.).

 1. İştirak səlahiyyəti ilə bağlı digər tələblər

Maliyyə vəsaiti almaq hüququ qazanmaq üçün bütün təşkilatlar vahid identifikasiya koduna (Məlumatların Nömrələnməsinin Universal Sistemi/Dun & Bradstreet-dən DUNS nömrəsi), eləcə də www.SAM.gov saytında hüquqi qüvvəyə malik qeydiyyata malik olmalıdırlar. Lütfən, bu qeydiyyatı necə əldə etməyə dair məlumat üçün D.3 Bölməsinə baxın. Fərdi şəxslərdən vahid identifikasiya koduna malik olmaq və ya SAM.gov-da qeydiyyatdan keçmək tələb olunmur.

ƏRİZƏ VƏ MƏLUMATIN TƏQDİM EDİLMƏSİ

 

 1. Sorğu Ərizəsi Paketinə baxın

Aşağıda tələb olunan ərizə formalarını səfirliyə müraciət etdikdə əldə etmək olar. Bunun üçün BakuPASPrograms@state.gov elektron ünvanına müraciət edə bilərsiniz. Məktubda fərd və ya təşkilat qismində müraciət etdiyinizi qeyd edin.

 1. Ərizənin Məzmunu və Təqdim edilməsi Forması

Aşağıdakı bütün təlimatları diqqətlə oxuyun. Bu elanın tələblərinə cavab verməyən və ya göstərilən tələblərə uyğun gəlməyən təkliflər qəbul edilməyəcək.

Ərizənin məzmunu

Lütfən, aşağıdakıları təmin edin:

 • Təklif bu maliyyələşmə imkanının məqsəd və vəzifələrini aydın şəkildə göstərməlidir cavab verməlidir
 • Bütün sənədlər ingilis dilində təqdim edilməlidir.
 • Bütün büdcələr ABŞ dollarındadır
 • Bütün səhifələr nömrələnməlidir və
 • Bütün Microsoft Word sənədləri adi ara məsafəsinə malik olmalı, ən azı 1 düyüm kənarla 12 şriftdə Times New Roman-da çap edilməlidir.

 

Doldurulmuş ərizələr BakuPASPrograms@state.gov

elektron ünvanına göndərməyiniz xahiş olunur.

Ərizəni göndərməmişdən əvvəl bütün sənədləri göndərəcəyiniz elektron məktuba yükləyin, məktubun başlığına adınızı, soyadınızı və müraciət etdiyiniz proqramın adını qeyd edin.

Ərizələr 10 aprel 2021-ci il tarixinə qədər,
saat 17:00-dək (Bakı vaxtı ilə)
təqdim edilə bilər.

İcma Quruculuğu Təşəbbüsləri Proqramının qalibləri
2021 il, aprel 30-u tarixindən sonra elan ediləcək.

 

Aşağıdakı sənədlər tələb olunur:

 1. Mütləq ərizə forması (BakuPASPrograms@state.gov elektron ünvanına müraciət etməklə əldə edə bilərsiniz)
 • SF-424 (Federal Yardım üçün ərizə – təşkilatlar) və ya SF-424-I (Federal Yardım üçün Ərizə – fərdlər)
 • SF424A (Qeyri-tikinti proqramları üçün büdcə məlumatları)
 • SF424B (Qeyri-tikinti şirkətləri üçün təminatlar)

 

 1. Xülasə səhifəsi: Ərizəçinin adını və təşkilatını, təklif tarixini, proqramın başlığını, təklif olunan başlanğıc və bitmə tarixinin proqram dövrünü və proqramın qısa məqsədini göstərən məlumat vərəqəsi.

 

 1. Təklif (maksimum 4 səhifə): Təklifdə kifayət qədər məlumat verilməlidir ki, onunla tanış olmayan istənilən şəxs ərizəçinin nə etmək istədiyini başa düşə bilsin. Öz təklif formatınızdan istifadə edə bilərsiniz, lakin ona aşağıdakı bütün maddələr daxil edilməlidir.

 

 • Təklifin xülasəsi: Proqramın məqsədləri və gözlənilən təsir daxil olmaqla, təklif olunan proqramı əks etdirən qısa məlumat.
 • Təşkilat və ya fərdi müraciət barədə məlumat: Proqramı həyata keçirmək qabiliyyətini göstərən keçmiş və indiki əməliyyatlar haqqında təsvir, o cümlədən ABŞ səfirliyinin və / və ya ABŞ hökumətinin bütün əvvəlki maliyyə vəsaitlərinə dair məlumat.
 • Problemin göstərilməsi: aradan qaldırılacaq problemə dair aydın, qısa və yaxşı əsaslandırılmış məlumat və təklif olunan proqramın nə üçün lazım olduğuna dair məlumat.
 •  Proqramın məram və məqsədləri: “məqsədlər” proqramın nəyə nail olmaq üçün nəzərdə tutulduğunu təsvir edir. “Məqsədlər” hissəsi məqsədlərə nail olmaq üçün ara nəticələrə istinad edir. Bunlar əlçatan və ölçüləbilən olmalıdır.
 • Proqramın fəaliyyətləri: Proqramın fəaliyyətlərini və məqsədlərə nail olmaq üçün necə kömək edəcəklərini təsvir edin.
 • Proqramın metodları: Proqramın göstərilən problemi həll etmək və məqsədə nail olmaq üçün necə tətbiq ediləcəyinin təsviri.
 • Təklif olunan proqram cədvəli və vaxt müddəti: proqram fəaliyyətinin təklif olunan müddətləri. Planlaşdırılmış fəaliyyətlərin və hadisələrin tarixlərini, vaxtlarını və yerlərini daxil edin.
 • Əsas Personal: Proqramda iştirak edən əsas personalın adları, vəzifələri, rolları və təcrübəsi/ixtisasları. Onların vaxtının hansı hissəsi bu proqramın dəstəklənməsi üçün istifadə olunacaq?
 • Proqram tərəfdaşları: Əsas tərəfdaş təşkilatların və sub-podratçıların adlarını  və cəlbedilmə növünü qeyd edin.
 • Proqram Monitorinqi və Qiymətləndirmə Planı: Bu, uğurlu layihələrin vacib hissəsidir. Layihə dövründə fəaliyyətlərin vaxtında baş verməsini təmin etmək üçün fəaliyyətlərin necə izlənəcəyi və proqramın maliyyə vəsaitinin məqsədlərinə çatdığına əmin olmaq üçün necə qiymətləndiriləcək?
 • Gələcək Maliyyələşmə və ya Davamlılıq: Ərizəçinin proqramı maliyyə vəsaiti dövründən kənar davam etdirməsi planı və ya mövcud olduqda, digər resursların mövcudluğu.

 

 1. Büdcənin əsaslandırılmasına dair məlumat: SF-424A Büdcəsini (yuxarıda) doldurduqdan sonra hər bir büdcə xərcini ətraflı şəkildə təsvir etmək üçün ayrı-ayrı kağız blankından istifadə edin. Daha ətraflı məlumat üçün “Digər məlumatlara” dair H Bölməsinə baxın: Büdcə Təqdimatlarına dair təlimat.

 

 1. Qoşmalar:
 • 1 səhifəli CV və ya proqram üçün təklif olunan əsas personalın CV-ləri
 • Proqram tərəfdaşlarından hər tərəfdaşın rolları və məsuliyyətlərini təsvir edən məktublar
 • Təşkilatınız NICRA-a (Dolayı Xərclər Tarifinə dair Razılaşma) malikdirsə və büdcəyə NICRA xərcləri daxil edilərsə, sizin son NICRA-nız PDF faylı kimi daxil edilməlidir.
 • Proqramın fəaliyyəti üçün tələb olunduğu təqdirdə, rəsmi icazə məktubları

 

 1. Vəsaitin İdarə Edilməsi üçün Vahid İdentifikasiya Kodu və Sistemi (SAM.gov) (yalnız təşkilatlar üçün)

 

Tələb olunan qeydiyyatlar:

Vəsaitin İdarə edilməsi Sistemində (SAM) İstisna olunan Tərəflər Siyahısı Sistemindəki (EPLS) siyahıya daxil edilən istənilən ərizəçi, İcra Sifarişləri 12549 (3 CFR, 1986) yerinə yetirən 2 CFR 180-də OMB qaydalarına və 12689 (3 CFR, 1989 Comp., səh. 235), “Qadağan və Müvəqqəti dayandırma” qaydalarına uyğun olaraq maliyyə vəsaiti almaq üçün müraciət edə bilməz.  Bundan əlavə, EPLS-də sadalanan heç bir təşkilat maliyyə vəsaiti ilə  bağlı heç bir fəaliyyətdə iştirak edə bilməz. Hüququ olmayan hər hansı qurumun daxil edilməməsi üçün bütün ərizəçilərdən  SAM-dakı EPLS-i nəzərdən keçirmək tələb olunur.

 

Maliyyə vəsaiti üçün müraciət edən bütün təşkilatlar (fərdlərdən başqa) aşağıdakı qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bütün bunlar pulsuzdur:

 • Dun & Bradstreet (DUNS nömrəsi) vahid identifikasiya kodu
 • NCAGE/CAGE kodu
 • SAM.gov qeydiyyatı

 

Mərhələ 1: DUNS nömrəsini və NCAGE nömrəsini tətbiq edin (bunlar eyni zamanda doldurula bilər)

 

DUNS tətbiqi: Təşkilatlar Dun & Bradstreet-dən Məlumatların Universal Nömrələmə Sistemi (DUNS) nömrəsinə malik olmalıdırlar. Təşkilatınız artıq mövcud deyilsə, 1-866-705-5711 nömrəsinə zəng edərək və ya http://fedgov.dnb.com/webform saytına daxil olaraq bunu əldə edə bilərsiniz.

 

NCAGE tətbiqi: Tətbiqetmə səhifəsi burada verilir:

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx

NCAGE tətbiqetmə prosesinə dair göstərişlər:

https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf

 

ABŞ daxilində NCAGE-yə yardım üçün  1-888-227-2423 nömrəsinə zəng edin.

ABŞ hüdudlarından kənar NCAGE-yə yardım üçün 1-269-961-7766 nömrəsinə zəng edin.

NCAGE kodunun alınmasında hər hansı problem olduğu təqdirdə, NCAGE@dlis.dla.mil yazın.

 

Mərhələ 2: NCAGE Kodunu aldıqdan sonra,  https://www.sam.gov saytına daxil olmaqla SAM.gov-da qeydiyyatdan keçin.  SAM qeydiyyatının müddəti hər il uzadılmalıdır.

 

 

 1. Təqdimetmə tarixləri və vaxtları

 

Ərizələr 10 aprel 2021-ci il tarixinədək təqdim edilməlidir.

 

 

 1. Təqdimetmə ilə bağlı digər tələblər

 

Bütün ərizə materialları e-poçt vasitəsilə təqdim edilməlidir: BakuPASPrograms@state.gov

 

 1. ƏRİZƏYƏ BAXILMASINA DAİR MƏLUMAT

 

Meyarlar

 

Hər bir ərizə aşağıda göstərilən qiymətləndirmə meyarlarına əsasən qiymətləndiriləcəkdir.

 

Proqramın keyfiyyəti və həyata keçirilməsi mümkünlüyü: Proqramın məqsədi onun yaxşı işlənib hazırlanmasından və proqramın fəaliyyətinin necə aparılacağı barədə ətraflı məlumatın verilməsindən ibarətdir. Təklifə məqbul icra vaxtı daxildir.

Təşkilatın potensial və resursları, və əvvəlki maliyyə vəsaitinə dair qeydlər: Təşkilat öz fəaliyyət sahəsində təcrübəyə malikdir və federal vəsaitləri idarə etmək üçün daxili nəzarətə malikdir. Buraya, maliyyənin idarəetmə sistemi və bank hesabı daxildir.

Proqramın planlaşdırılması/Məqsədlərə nail olmaq bacarığı: Məram və məqsədlər aydın şəkildə göstərilir və proqram yanaşması, təklif olunan nəticələrə nail olmaq üçün maksimum təsir göstərə bilər.

Büdcə: Büdcənin əsaslandırılması ətraflı şəkildə verilir. Xərclər təklif olunan fəaliyyətlərə və gözlənilən nəticələrə görə məqbuldur. Büdcə təklif olunan fəaliyyətlərə nail olmaq üçün bütün zəruri xərcləri nəzərə alaraq, realdır.

Monitorinq və qiymətləndirmə planı: Bu layihənin tələb olunan hissəsidir. Ərizəçi əsas göstəricilərlə müqayisədə proqramın uğurunun ölçülməsini nümayiş etdirir və təklifdə göstərilən məqsədlərə doğru irəliləyişləri göstərmək üçün mərhələlər təqdim edir. Proqram müxtəlif səviyyəli nəticələrin göstəricilərini əhatə edir və nə zaman hansı nəticənin ölçüləcəyini göstərir. Qeyd: İTP proqramının bütün finalistləri səfirliyin əməkdaşları ilə bir yerdə layihəyə uyğun olan monitorinq və qiymətləndirmə planını işləyib hazırlamalıdırlar. Büdcə xərclərini hesablayarkən layihənin ümumi məbləğinin 5%-dən çox olmamaq şərti ilə Monitorinq və Qiymətləndirmə fəaliyyətinin xərclərini daxil etməyiniz tələb olunur.

Davamlılıq: Proqramın fəaliyyətləri proqramın bitməsindən sonra müsbət təsir göstərməyə davam edəcəkdir.

 1. FEDERAL MALİYYƏ VƏSAİTİ AGENTLİYİNİN ƏLAQƏ MƏLUMATLARI

Maliyyə vəsaiti üçün müraciət ilə bağlı hər hansı bir sualınız olarsa, lütfən, əlaqə saxlayın: BakuPASPrograms@state.gov

 

 1. DİGƏR MƏLUMATLAR

Büdcənin əsaslandırılmasına dair göstərişlər

 

Personal üçün və əlavə güzəştlər: Proqramda ərizəçi üçün birbaşa işləyəcək müvəqqəti və ya daimi personalın əmək haqqı, məvacibi və güzəştlərini və proqrama sərf edəcəkləri vaxtın faizini göstərin.

Ezamiyyə: Bu proqram üçün və məsləhətçilər və ya məruzəçilər və iştirakçılar/benefisiarlar üçün ezamiyyə xərclərini və gündəlik ödənişi qiymətləndirin. Proqrama beynəlxalq ezamiyyə daxildirsə, bu ezamiyyə üzrə əsaslandırılmanı qısaca təqdim edin.

Avadanlıq: Proqram üçün tələb olunan və bir ildən artıq istifadə müddətinə (yaxud  proqramın müddətindən daha uzun istifadə müddətinə) malik hər hansı qurğunu, mebeli və ya digər şəxsi əmlakı və hər vahid üçün ən azı 5,000 ABŞ dolları həcmində xərci göstərin.

Təchizat malları: Proqram üçün lazım olan hər hansı kompüter cihazı da daxil olmaqla bütün əşya və materialları sadalayın və təsvir edin. Əşya hər vahid üçün 5,000 ABŞ dollarından daha artıq olarsa, onu Avadanlıq büdcəsinə daxil edin.

Müqavilə üzrə: Ərizəçinin satıcı ilə müqavilə başlamaqla əldə etməyi planlaşdırdığı mal və xidmətləri təsvir edin. Proqram fəaliyyətlərini həyata keçirməkdə kömək edəcək qeyri-kommersiya tərəfdaşlarına ödəniləcək sub-maliyyəni də təsvir edin.

Digər birbaşa xərclər: Digər kateqoriyalara uyğun olmayan və proqramla əlaqəli olan digər xərcləri təsvir edin. Məsələn, materiallar və avadanlıqların tədarük xərcləri və ya tətbiqi edilən  vergilər. Bütün “Digər” və ya “Əlavə” xərclər göstərilməli və izah edilməlidir.

Dolayı Xərclər: Bunlar təşkilatın fəaliyyətini davam etdirməsinə kömək etmək üçün lazım olan əlavə xərclər kimi birbaşa proqram fəaliyyəti ilə əlaqələndirilməsi mümkün olmayan xərclərdir. Təşkilatınızın Razılaşdırılan Dolayı Xərc Tarifinə (NICRA) malik olarsa və büdcəyə NICRA xərclərini daxil edərsə, son NICRA xərclərinizin surətini əlavə edin. Heç vaxt NICRA-ya malik olmayan təşkilatlar  2 CFR 200.68-də müəyyən edildiyi kimi dəyişiklik edilmiş ümumi birbaşa xərclərin 10% -nin dolayı xərclərini tələb edə bilərlər.

“Xərclərin bölüşdürülməsi” təşkilatın və ya ABŞ səfirliyindən başqa digər qurumların ödənişlərinə aiddir. Buraya həmçinin, könüllülərin sərf etdikləri vaxt və fəaliyyət göstərmək üçün təmənnasız verilən sahələr kimi qeyri-nağd ödənişlər daxildir.

Alkoqollu içkilər: Zəhmət olmasa, nəzərə alın ki, maliyyə vəsaiti spirtli içkilər üçün istifadə oluna bilməz.