USAID SYSLAB Gәnclәr mәşğulluq mәrkәzi

USAID/Azerbaijan-nin dәstәklәdiyi Masallıdakı SYSLAB Gәnclәr mәşğulluq mәrkәzi yenicә olaraq yerli gәnclәr üçün mәşğulluq bacarıqlarına dair yeni tәlim sessiyasına başlayıb. İştirakçılar CV yazmaq, әlaqәlәr qurmaq bacarıqları vә yerli mәşğulluq bazarında ciddi rәqib olmağı öyrәnәcәklәr.