Women Resource Center in Masalli

With the support of USAID, the Women Resource Centre in Masalli has helped 14 women start their own businesses, and many more have benefited from the training the center has provided. Empowered and motivated women can contribute to improving their communities and gear up development. Rashada Asadova is one of the 14 women who set up her own business.

The Women Resource Center in Masalli is supported by USAID and the United Nations Development Program.

USAID qadın sahibkarlara dəstək göstərir

USAID BMT-in İnkişaf Proqramı ilə tərəfdaşlıq edərək rayon qadınlarına sahibkar olmağa və öz bizneslərinə sahib olmağa kömək edir. Bu günə kimi, 14 qadın Masallıda öz kiçik biznesini açıb. Rəşadə Əsədova bu tərəfdaşlıqdan necə bəhrələndiyi haqqında danışır.————————–USAID partners with United Nations Development Program (UNDP Azerbaijan) to help rural woman become entrepreneurs and run their businesses. To date, 14 woman have started their small businesses in Masalli. Rashada Asadova talks about how she has benefited this partnership.

Posted by USAID/Azerbaijan on Monday, May 22, 2017